GDPR

Integritetspolicy för Skidspårsbutiken

Som kund hos oss måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra ditt köp, leverera dina varor, kontakta dig, vid eventuella returer, byten eller frågor kopplade till ditt köp. Därför behandlar vi personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Skidspårsbutiken behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra köpeavtalet, vilket också utgör vår rättsliga grund för behandling.

Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Därefter raderas personuppgifterna. Om behandlingen grundas på ditt samtycke, kommer vi omedelbart upphöra behandlingen om du återtar ditt samtycke.

Cookie-användning

Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga shoppingupplevelsen hos oss. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Cookie-användning regleras i lagen om elektronisk kommunikation och myndigheten Post- och telestyrelsen ansvarar för tillsynen.

Du kan radera installerade cookies och ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare.

Vad har jag som kund för rättigheter?

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att när som helst återta samtycke till behandling, begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

Personuppgiftsansvarig

Carbonado AB
556665-9545